Zde může být vaše reklama.

ANKETA VEČERNÍKU ANKETA: Koupí město budovu tržnice od soukromníka?

ANKETA: Koupí město budovu tržnice od soukromníka?

foto: olomouc.eu / Václav Vežranovský

11. 04. 2024 - 20:29

Olomoučané řadu let sledují chátrání historické budovy tržnice. V posledních týdnech se začalo hovořit o tom, že by tržnici od soukromníka vykoupilo město, kterému patří přilehlé pozemky s tržištěm. Radní již pověřili náměstka primátora Tomáše Pejpka a náměstkyni Miroslavu Ferancovou jednáním o ceně.

Naše anketní otázka zní: Jste pro, aby se město stalo vlastníkem objektu tržnice?

Radek Liška, předseda komise pro architekturu, spOLečně: V současné době patří městu okolní pozemky, zatímco vlastní objekt tržnice je v soukromých rukou. Tato rozpolcenost výrazně omezuje oba majitele a neumožňuje jim koncepční nakládání s těmito nemovitostmi. K tomu je potřeba vnímat lokalitu v širších souvislostech, mimo jiné ve vazbě na bývalé autobusové nádraží na protější straně Třídy Svobody, kterým se hodlá město v dohledné době rovněž zabývat a které má obrovský význam a potenciál. Z tohoto dlouhodobého hlediska se jeví pořízení budovy tržnice jako mimořádná příležitost, kterou je potřeba využít i za cenu toho, že by se třeba objekt na nějakou dobu pouze "zakonzervoval" a čekal na příhodnější časy. Vlastnit objekt tržnice společně s navazujícími pozemky, je klíčové pro další využití této tradiční a významné lokality v těsné blízkosti historického centra.

Miloslav Tichý, náměstek primátora, ANO: Vlastnicky zcelit toto území smysl dává. Tržnice k centru Olomouce tradičně patří a měla by se rozvíjet a měnit k lepšímu. A to nejen samotná budova tržnice, ale i okolní plochy, které vlastní město. Základní charakter území, tedy prostor pro pořádání trhů s lokální produkcí, by měl být zachován. Budova tržnice je aktuálně v soukromém vlastnictví. Koncem ledna však město obdrželo nabídku na jednání o jejím prodeji a následně o zahájení těchto jednání projevilo zájem. To však v tuto chvíli neznamená nic jiného, než že jsme na samotném začátku celého procesu. Než přistoupíme k jednání o ceně, musíme si odpovědět na základní otázky – mimo jiné na to, jaké využití by budova tržnice ze strany města měla, v jakém je stavebně-technickém stavu či jak by byla financována nejen její koupě, ale také obnova.

Dominika Kovaříková, zastupitelka, SPOLU/TOP09: Město by mělo být vlastníkem především strategického majetku nezbytného pro zajišťování základních služeb občanům, což platí tím spíše o majetku, který by mělo teprve pořizovat. Objekt tržnice je určitě zajímavá a hodnotná stavba a líbilo by se mi, kdyby byla v lepším stavu a mohla sloužit občanům Olomouce i návštěvníkům města. V současné finanční situaci, kdy zastupitelstvo na svém březnovém zasedání schválilo hlasy radniční koalice další mnohasetmilionový úvěr na nákup dalších nemovitostí, si však nejsem jistá hospodárností nákupu další budovy, do níž bude potřeba investovat další nemalé prostředky. Preferovala bych spolupráci města se soukromým, tedy i budoucím, vlastníkem této budovy.

Pavel Jelínek, zastupitel, SPD: Objekt tržnice tvoří spolu s okolní plochou historický multifunkční areál. Bohužel v současné době chátrá a historie pronajímání, včetně změn vlastníků nebyla příliš přínosná, jak pro budovu, tak pro město. V každém případě tradice trhů k naší hanácké metropoli patří. Máme velkou devizi v podobě Výstaviště Flora Olomouc. Tato organizace umí pořádat trhy a náš klub SPD a Trikolory uvítá návrat těchto akcí do historicky předurčených prostor. Podporujeme proto, aby se město opět stalo vlastníkem, ale hlavně zodpovědným provozovatelem celého areálu tržnice.

Viktor Tichák, náměstek primátora, Piráti: Nelze samozřejmě říct jasné ano bez znalosti konkrétních podmínek takovéto transakce, nicméně obecně zastávám názor, že je v zájmu města objekt tržnice vlastnit. Jen díky vlastnictví této budovy lze v budoucnu celý prostor tržnice a starého autobusového nádraží řešit koncepčně, jednotně ve spojení s případnými novými stavbami (ať už třeba koncertním sálem nebo knihovnou). Tržnice patří k nejzanedbanějším místům Olomouce a je třeba začít činit kroky k jejímu zvelebení, koupě za výhodných podmínek může být jedním z nich

Další články