Zde může být vaše reklama.

Kácení aleje začalo, dolů šel i jediný pojmenovaný strom v aleji

Kácení aleje začalo, dolů šel i jediný pojmenovaný strom v aleji

16. 03. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Ve Smetanových sadech začalo kácení teprve před několika lety vysazené Rudolfovy aleje. Důvodem je podle odborníků slizotoká nekróza, která kaštany napadla, a v současné době se nedá léčit. Kaštany budou nahrazeny lípami. Kácení se týkalo i jediného pojmenovaného stromu v parku, Lucinky.

Strom osobně zasadila rodina těžce postižené holčičky z Olomouce, která v době sázení aleje v říjnu 2010 bojovala po těžkém porodu v inkubátoru o život. Strom byl se souhlasem Výstaviště Flora pojmenován po ní, aby jí pomohl dýchat, a stal se tak jediným pojmenovaným stromem v celé aleji, přestože zájemců o pojmenování bylo více. Holčička tehdy svůj boj vyhrála, těžce postižená žije v péči rodičů. Magistrát plánuje vysadit alej nově lípami velkolistými.

Choroba „bleeding canker“ (dále jen BC) s českým názvem slizotoková nekróza u jírovce maďalu vyvolaná infekcí rodu Phytophthora, byla popsána v padesátých letech v USA a od sedmdesátých let i v Evropě, její výskyt byl poměrně řídký. Symptomy choroby byly chřadnutí koruny, korové léze s rezavým až černým výtokem na kmenu a větvích až celkové odumření stromu. Od roku 2002/2003 se výskyt uvedených symptomů v Evropě výrazně zvýšil, postiženy byly desetitisíce jírovců, zejména v Nizozemí a Velké Britanii, výskyt byl postupně zaznamenán také ve Francii, Německu a Belgii. Jako původce této nové devastující choroby byla prokázána bakterie Pseudomonas syringae pv. aesculi.  Charakteristické symptomy BC jsou rezavý, až tmavohnědý klej, který v aktivní podobě vytéká z prasklin v kůře větví a kmene a po zaschnutí vytváří rezavé skvrny až černou krustu. Při intenzivním výtoku může zejména u větví docházet k tvorbě hnědých měchýřků kapkovitého tvaru s rezavou tekutinou uvnitř, nebo vznikají drobné krápníkovité útvary tmavě hnědé až černé barvy zaschlého kleje. Velikost prasklin přímo spojených s výtokem je velmi rozdílná a kolísá od mikroskopických až po desítky centimetrů dlouhé. Podkorní pletiva v místě výtoků jsou nerovnoměrně tmavě zabarvena.

-vb-

Další články