Zde může být vaše reklama.

Univerzita Palackého vypnula internet. Za vším hledej ženu?

Univerzita Palackého vypnula internet. Za vším hledej ženu?

08. 01. 2015 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Univerzita Palackého vypnula od prvního ledna svou síť UPnet. Zaměstnanci tak budou nadále muset čerpat internetové připojení od komerčních dodavatelů. Za ofi ciálními vyjádřeními představitelů UP o neplatnosti smluv ovšem stojí několik osobních příběhů, bez nichž by síť UPnet nejprve nevznikla, a nyní by nebyla zrušena. Že je to laciné a bulvární? Možná. V tuto chvíli to ale ovlivnilo na pět set lidí.

Univerzitní síť UPnet vymysleli a zprovoznili před přibližně pěti lety dva studenti Přírodovědecké fakulty, a s požehnáním jejího vedení ji také zprovoznili jako komerčně provozovanou službu. Zaměstnanci univerzity tak měli levné internetové připojení formou de facto zaměstnaneckého benefitu asi za 250 korun. Nyní je síť odpojena a už se nikdy nevrátí. Proč?
Správce sítě prodával UPnet i lidem mimo univerzitu „Univerzita Palackého s projektem zpočátku spokojena byla, nicméně posléze se ukázalo, že má spoustu rezerv, které je potřeba řešit,” říká Petr Bilík z rektorátu UP. „Je to otázka smlouvy, která z našeho hlediska nebyla validní a byla ze strany provozovatele porušována. Půjdeme proto soudní cestou,” dodává.
Neplatnost tehdejších smluv, na které se nyní vedení UP odvolává, a následná výpověď před lety uzavřené smlouvy, jsou však jen závěrečné právní a faktické kroky ve věci, která měla pozoruhodné pozadí. Správce UPnetu totiž podle několika svědectví, které má redakce k dispozici, umožnil až 200 osobám připojení na akademickou síť, a inkasoval od nich peníze. Vedení Univerzity slovy Petra Bilíka o této skutečnosti ví, ale kromě výpovědi tehdejších smluv se alespoň prozatím k dalším právním krokům nechystá. V říjnu 2014 byl na základě všech těchto zjištění vedením UP správci sítě UPnet ukončen pracovní poměr s tříměsíční výpovědní lhůtou, a než k poslednímu prosinci odešel, stačil před odchodem znovu zinkasovat peníze za připojení. Během pěti let a při dvou stovkách neakademických uživatelů si tedy mohl přijít na částku až 600 tisíc korun ročně. Je pravděpodobné, že o tom někdo musel vědět, kauza (panem Bilíkem nazývaná „pseudokauza”)  má však pravděpodobně ještě pikantnější pozadí: ženu.

Za vším hledej ženskou?

Univerzita Palackého loni odstoupila od tehdejší smlouvy a napadla její validitu. Správce sítě se pokusil navrhnout soudu předběžné opatření, podle kterého by síť UPnet nemohla být vypnuta, neuspěl však a od 1. ledna mají akademičtí pracovníci jiné, komerční poskytovatele. Podle svědectví, jehož anonymitu redakce Olomouckého Večerníku zaručila, je však na pozadí celého případu milostný trojúhelník; žena, o kterou usilovali dva muži, a uspěl jenom jeden z nich - správce sítě. UP osobní pozadí sporu ofi ciálně dementuje Údajně to má být jeden z důvodů, proč si zodpovědná místa na UP „všimla neplatnosti” smluv až po pěti letech od jejich sepsání.
Že ve sporu existuje ne nevýznamná osobní rovina, už sice stačilo v tomto týdnu médii proběhnout, podrobnosti byly ale dosud neznámé. Petr Bilík však tuto informaci dementuje: „Takovou spekulaci vyvrátíme velmi jednoduše, celou tu kauzu neřeší pan děkan Přírodovědecké fakulty (podepsal tehdejší smlouvy, pozn. red.), ale řeší ji právní oddělení a oddělení veřejných zakázek Univerzity Palackého,” říká.

Vlastimil Blaťák

Další články