Zde může být vaše reklama.

Založil Konopnou církev a prohlásil se veleknězem...

Založil Konopnou církev a prohlásil se veleknězem...

22. 09. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Případ Dušana Dvořáka je tak složitý, jak jen může být. Ještě kolem roku 2000 byl vcelku sympatickým občanským aktivistou, který věcně, úderně, a přitom vtipně dokázal tepat politiky například kvůli stavbě předraženého akvaparku v Olomouci. Postupem času se ale přenesl někam do svého vlastnho světa, v podstatě se začal zabývat téměř výhradně konopím - a narazil. Je vcelku druhotné, jestli pravidelné policejní sklizně na jeho farmě v Ospělově jsou podle zákona v pořádku, nebo v nepořádku - navíc jsou předmětem samostatných soudních řízení, a jistě nějak dopadnou. Dvořák ale postupem času našel v soudních řízeních možná větší zálibu, než v konopí samotném, a kromě toho, že právě píše osmou (!) ústavní stížnost na Českou republiku, vymyslel i Konopnou církev.

Každý čtenář si jistě sám přebere, nakolik je údajné vyznání konopné víry skutečnou vírou. Ministerstvo kultury mělo názor jednoznačný: „Ministerstvo kultury zastavilo registrační řízení Konopné církve, neboť podaný návrh na registraci této církve shledalo jako svou povahou zjevně nepřípustný,” napsala na náš dotaz mluvčí ministerstva Simona Cigánková. Církev, respektive její velekněz Dvořák, podali vůči tomuto rozhodnutí celkem očekávatelný rozpor. Podle všeho se tím spouští možná měsíce a léta trvající sled nesmyslných odvolání a desítek žalob, jenže o to nejde.

Nejde o administrativní bitvu
Konečné (ne)schválení Konopné církve může být samozřejmě nakonec o jednotlivém člověku; jak na straně dotyčného ministerstva, tak na straně (ne)šikovného advokáta konopníků. Podstata věci ale přirozeně netkví v administrativě. Je Konopná církev skutečně církví? „Pokud registrační procesy zdálky pozoruji správně, zastavování procesů a různé žádosti o doplňování a upřesňování jsou běžné. Ovšem slova o tom, že návrh je „zjevně nepřípustný” se mi zdají mimořádná,” konstatuje přední odborník na religionistiku u nás, Zdeněk Vojtíšek z Karlovy Univerzity. Podle něj je otázkou, zda Konopná církev naplňuje znaky „církve a náboženské společnosti”, jak je uvádí Zákon 3/2002 Sb. (ten totiž pro náboženské instituce používá souhrnné sousloví „církev a náboženská společnost”): ....

Celý text v tištěném Hanáckém Večerníku

-vb-

Další články