Zde může být vaše reklama.

Olympijské centrum Prostějov – jeden velký podvod?

Olympijské centrum Prostějov – jeden velký podvod?

02. 05. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Stavba národního olympijského centra v Prostějově budí kritiku. Opozice usvědčuje vedení města z nepravd, občané varují před kácením stromů a k tomu může město ztratit kontrolu nad svými pozemky. Radnice to odmítá komentovat.

Červen 2015. Zastupitelé rozhodli, že město vstoupí do spolku Prostějov olymijský, kde bude spolu s Tenisovým klubem a Olomouckým krajem zabezpečovat stavbu tzv. národního olympijského centra, tedy sportovní haly postavené ze státní dotace. Opozice kritizovala, že funkce člena představenstva spolku není vázána na funkci primátora, tedy že tehdejší  primátor Pišťák tam bude do kdy bude chtít a město nebude mít možnost jej odtamtud dostat. Koaliční zastupitelé to tehdy popírali.

Podezírat pana primátora je liché

„Podezírat pana primátora, že když skončí ve funkci, by dále zůstával ve statutárním orgánu, je absolutně liché. Co hledáte?“ ptal se opozičních zastupitelů radní Josef Augustin (KSČM) na jednání v září 2015. O týden později ale Miroslav Pišťák rezignoval, protože se přišlo na to, že bral od soukromých firem finační dary. Funkci ve vedení spolku Prostějov olympijský si ale ponechal a vykonává ji dodnes.

S tím, že funkce přísluší konkrétním osobám a ne volenému vedení města, nesouhlasí ani občanští aktivisté. „V této formě zřízení nemá organizace jakoukoliv povinnost informovat město či kraj o svých krocích a pan Pišťák či pan hejtman Rozbořil nemusí zastávat své funkce navždy, takže pak bude jejich jednání pro město a kraj prakticky nevymahatelné,“ míní Irena Marková, členka spolku Pro Prostějov.

Blokujeme si pozemky

To však není jediný problém na stavbě olympijského centra. Opozice upozorňuje, že si město dobrovolně blokuje své důležité pozemky. „Pokud se nezíská dotace, smlouva o výpůjčce pozemků lze vypovědět až v roce 2018. Blokujeme si tak další pozemky ve městě,“ upozornil opoziční zastupitel František Fröml ze Změny pro Prostějov s tím, že ona smlouva se podepsala ve chvíli, kdy nebylo jasné, zda a za jakých podmínek bude dotace od ministerstva vypsána. Podle náměstka Jiřího Pospíšila (Pévéčko) půjde smlouvu vypovědět také  dohodou smluvních stran.

Jenom něčí byznys?

Nad tím, jak bude s majetkem spolku naloženo město už vůbec nemá kontrolu. „Valná hromada spolku může klidně na své schůzi přijmout třeba deset dalších členů a najednou bude zástupce města v menšině,“ upozornila Irena Marková. Faktem je, že pokud by město nezvolilo právě formu spolku, byla by nad hospodařením subjektu větší kontrola. „Jako velmi problematické vidím také to, že spolek nemá ve svých stanovách vůbec definováno, jakým způsobem bude nakládáno s jeho majetkem po případném zániku. Takto totiž může spolek klidně za stovky miliónů vystavět luxusní sportovní halu, načež vyhlásit zánik sdružení. Ohledně majetku spolků zákon pouze upravuje, že musí být stanoven likvidátor, kterým může být i člen rušeného spolku, který rozhodne o osudu majetku v souladu se stanovami. Jak ale, když ve stanovách o tom není ani zmínka? Může se tak klidně stát například to, že svůj majetek daruje zcela komerční firmě, která bude na původně lidumilném záměru tvrdě vydělávat,“ komentuje další ze členů Pro Prostějov Daniel Marek.

Chtěli jsme dát prostor také druhé straně,

proto jsme tiskové mluvčí prostějovského Magistrátu položili několik dotazů. „Otázky jsem postoupila jmenovaným,“reagovala 7. dubna. Odpovědi však do dnešního dne nezaslala.

1. Proč někteří koaliční zastupitelé lhali na jednání zastupitelstva dne 8. června, že pan Pišták je v představenstvu spolku Prostějov olympijský z titulu funkce primátora?

2. Proč město tvrdí, že nemá k dispozici materiály a zápisy z jednání orgánů spolku, když je jeho členem a má tam svého zástupce pana Pištáka?

3. Proč náměstek Pospíšil tvrdil, že dotace od MŠMT je již dohodnuta, avšak Ministrestvo sdělilo, že s ním nikdy nejednalo?

4. Nehrozí, že město o svůj pozemek přijde tím, že se podíly ve spolku naředí, jak varoval spolek Pro Prostějov ve své tiskové zprávě? Stačí aby pánové Pišťák s Černoškem přijali do spolku deset nových členů a město ztratilo nad pozemky kontrolu.

5. Můžete vyloučit, že primátorka nebo někdo jiný neinformoval doktora Černoška o tom, že na radnici leží žádost o informace ke spolku Prostějov olympijský?

Kauze se budeme nadále věnovat, v příštích dnech přineseme přehled největších vad olympijského centra.

-jač-

Další články