Zde může být vaše reklama.

V Prostějově mají novou komunitní zahradu

V Prostějově mají novou komunitní zahradu

foto: Skauti

04. 12. 2019 - 06:00

V Prostějově vznikla komunitní zahrada jako nástroj podpory pestré přírody ve městě a snad i jako cesta k adaptaci města na klimatické změny.

S nápadem přišli místní skauti a skautky, kteří za svou klubovnou zbudovali zdravé záhony a různá lákadla pro pobyt hmyzu, ptactva a dalších živočichů.

Na zahradě pěstujeme v tzv. zvýšených záhonech, které jsou naplněny klacky, listím, starým kompostem, obrácenými drny a posečenou trávou, slepičinci, hlínou ze zahrady a horní vrstvou jemného kompostu. V záhonech tak probíhají přirozené procesy rozkladu a tlení původních materiálů, které vytváří živné prostředí pro nové rostliny, které z tohoto prostředí čerpají v plné síle", vysvětluje iniciátorka Irena Marková.

Zahrada byla budována svépomocí ve volném čase dobrovolnou prací vykonávané nad rámec skautské činnosti. Do její realizace se také podařilo zapojit děti ze skautského oddílu a děti tak byly vedeny k lásce k přírodě a přirozeným procesům v přírodě, s respektem ke všem živým tvorům v ní.

V zahradě jsou také umístěny informační cedulky o přírodních procesech, aby dospělí i malé děti mohly být informováni, proč a jak jsou zvýšené záhony koncipovány a jak se doplňují s květinovými záhony i dalšími prvky pro rozvoj biodiverzity ve městě, a vzít tak zahradu za přirozené vzdělávací prostředí.

Konkrétně jsme vytvořili šest velkých záhonů pro zeleninu a tři záhony květinové coby lákadla pro opylovače a také potravu pro ptáky v případě slunečnicového záhonu. Instalovali jsme také domečky pro hmyz, pítka pro ptáky a vytvořit truhlíkový stůl s bylinkami, v zahradě se také podařilo obnovit pestrý trávník nejen z travního semínka, ale i s lučními květinami, a zasadili jsme nové sazenice Lip srdčitých," doplňuje Marková.

Inspiraci skauti a skautky získali z projektů na podporu adaptace na klimatickou změnu ve městech a z publikací o zdravém zahradničení bez chemie, za vyžití přirozených procesů v přírodě.

Podařilo se také vytvořit komunitu lidí, kteří mají o zdravé zahradničení zájem a chtějí se na budování zahrady společně podílet. Současně se podařilo vytvořit širší okruh zájemců a podporovatelů, kteří aktivitě fandí a podporují ji materiálně.

Vznik zahrady podpořilo finančně také Statutární město Prostějov.

„Teď už je komunitní zahrádka úspěšně zazimovaná. Záhonky jsou zasypané notnou dávkou organického materiálu ze zahrady a listím. Vše je překryto zeminou. Do jara nám nám to snad pěkně zetleje a budeme mít záhony připravené plné živné půdy. Těšíme se," uzavírá.

Další články