Zde může být vaše reklama.

Zemřel dominikán Bartoloměj Josef Kulhavý

Zemřel dominikán Bartoloměj Josef Kulhavý

02. 01. 2017 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Ve věku nedožitých 96 let zemřel v pátek 30. prosince 2016 dominikánský kněz Bartoloměj Josef Kulhavý. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 7. ledna 2017 od 11.00 hodin při mši svaté v dominikánském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci. Poté bude jeho tělo uloženo do řádového hrobu.

P. Bartoloměj Josef Kulhavý, OP, se narodil 6. března 1921 v Litomyšli. Vystudoval gymnázium ve Vysokém Mýtě. Po maturitě zahájil roku 1941 studia v diecézním kněžském semináři v Hradci Králové, odkud byl v říjnu 1942 odveden na nucené práce do Říše.

Po válce vstoupil 6. října 1945 do dominikánského řádu a dokončil v Olomouci teologická studia, na kněze byl vysvěcen 5. července 1949. Po zrušení klášterů v dubnu 1950 byl internován v Broumově, od září 1950 do prosince 1953 byl u pomocných technických praporů. Pracoval pak jako dělník (do roku 1960 v Karose ve Vysokém Mýtě, pak do roku 1968 ve vývojové dílně zemědělských strojů v Nových Hradech) a po pracovní době zadarmo opravoval kostely.

V roce 1968 směl nastoupit do farní duchovní správy. Působil ve Knířově, Vraclavi, Vysokém Mýtě, Chocni, Běstovicích a Zámrsku.

Od roku 1989 byl jeden rok kaplanem kláštera sester dominikánek v Kadani, pak žil v komunitě v Ústí nad Labem, kde také přednášel na univerzitě, od roku 2001 v Uherském Brodě a od roku 2014 v Olomouci. Všude vynikal vytrvalostí, zvláště jako zpovědník, a sloužil tak až do posledních dní svého života jako věrný dělník na vinici Páně.

-age-

Další články